Vytvořte fakturu

ProfiDENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ProfiDENT
IČO 17327733
TIN 2020332501
DIČ SK2020332501
Datum vytvoření 23 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProfiDENT
Lamanského 2
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 599 €
Zisk 15 756 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254771941
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,809
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,050
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,050
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,050
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,708
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 62,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,808
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,808
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,808
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,684
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,256
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 51
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,809
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,254
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,871
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,660
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,756
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,555
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,405
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,529
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,529
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,712
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 108,599
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95,577
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,523
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,326
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,173
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,207
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 78,648
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 213
D. Služby (účtová skupina 51) 5,291
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,997
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,997
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,047
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,392
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XII. Kurzové zisky (663) 97
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 917
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 147
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 770
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -820
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,572
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,816
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,816
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,756
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17327733 TIN: 2020332501 DIČ: SK2020332501
 • Sídlo: ProfiDENT, Lamanského 2, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava 18.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Jozef Šesták 6 639 € (100%) Lamanského 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2000Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup predaj zdravotníckej techniky v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky
   organizovanie školení v oblasti zdravotníckej techniky
   10.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   18.03.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   13.03.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   12.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   ProfiDENT spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamanského 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia