Vytvořte fakturu

ETIRS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ETIRS
IČO 17327792
TIN 2020299281
DIČ SK2020299281
Datum vytvoření 22 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETIRS
Páričkova 19
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 810 €
Zisk 16 861 €
Kapitál 44 368 €
Vlastní kapitál 23 936 €
Kontaktní informace
Email etirs@etirs.sk
Telefon(y) 0248292292, 0903702950
Mobile(y) +421911720082, 0903702950
Fax(y) 0248292292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 82,759
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,028
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,028
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,028
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,176
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,385
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,385
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,234
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,149
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,149
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 85
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,557
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,683
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 555
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,759
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,431
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,056
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,808
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,933
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,861
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,328
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,896
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,768
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 128
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,712
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,515
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,469
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,850
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,143
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,293
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 442
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,810
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 31,523
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,120
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,902
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,025
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,139
D. Služby (účtová skupina 51) 13,270
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,724
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,751
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,350
4. Sociální náklady (527, 528) 623
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 559
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,349
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 836
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,908
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,209
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 818
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69
2. Ostatní náklady (562A) 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 749
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -816
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,231
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,231
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,861
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17327792 TIN: 2020299281 DIČ: SK2020299281
 • Sídlo: ETIRS, Páričkova 19, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23 11.08.2010
  Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 27.06.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. 6 639 € (100%) Nová 43/716 Viničné 900 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.06.2014Nové sidlo:
   Páričkova 19 Bratislava 821 08
   09.06.2014Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   11.08.2010Noví spoločníci:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   08.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.06.2005
   07.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.08.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   10.07.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   09.07.2004Zrušené sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   12.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   13.07.1995Nové sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   17.05.1993Noví spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   11.12.1992Nové sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
   matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
   sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   10.12.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   17.06.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   16.06.1992Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   ETIRS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia