Vytvořte fakturu

LD Group Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Obchodní název LD Group Slovakia
IČO 17327822
Datum vytvoření 07 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LD Group Slovakia
Vinohradská 1650/53
95131
Močenok
Financial information
Prodej a příjem 59 660 €
Zisk -3 625 €
Kapitál 54 329 €
Vlastní kapitál 23 470 €
Kontaktní informace
Email amos91sixty@slovanet.sk
Telefon(y) 0264461101, 0264461215, 0905405587
Mobile(y) +421905405587, +421905612605, 0905405587, 0905612605
Fax(y) 0264461101, 0264461215
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,375
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,160
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,134
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 942
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,001
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,083
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,183
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,900
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 215
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,375
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,003
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,997
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,997
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,625
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,372
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,372
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,164
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,208
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 59,662
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,660
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 59,629
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,496
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 47,440
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,345
D. Služby (účtová skupina 51) 9,665
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 331
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,836
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -821
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 831
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 831
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -829
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,665
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,625
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016