Vytvořte fakturu

VENIKA ENGINEERING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název VENIKA ENGINEERING
Stav Zničeno
IČO 17327920
TIN 2020313713
DIČ SK2020313713
Datum vytvoření 05 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENIKA ENGINEERING
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 112 894 €
Zisk -52 736 €
Kapitál 1 917 974 €
Vlastní kapitál 51 736 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.slnecneluky.sk
Mobile(y) +421905166186
Fax(y) 0255561011
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 678,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 294,498
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 157,524
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 157,524
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 136,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,023
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,126
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 382,284
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 375,793
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 375,078
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,078
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 715
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,265
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,226
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,258
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,643
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,291
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,736
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,027
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,736
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 716,683
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -23,329
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 171
12. Odložený daňový závazek (481A) -23,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 740,012
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 300,708
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,708
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 435,589
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,935
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 780
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,894
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,894
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,032
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,347
D. Služby (účtová skupina 51) 141,158
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,429
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,457
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,457
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,138
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,611
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 639
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 402
2. Ostatní náklady (562A) 402
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,776
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,736
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016
 • IČO :17327920 TIN: 2020313713 DIČ: SK2020313713
 • Sídlo: VENIKA ENGINEERING, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   22.04.2008Nové obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   23.03.1993Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   05.09.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným