Vytvořte fakturu

ZYX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZYX
IČO 17328349
TIN 2020803708
DIČ SK2020803708
Datum vytvoření 25 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZYX
Kalinčiakova 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 124 701 €
Zisk -40 105 €
Kapitál 29 128 €
Vlastní kapitál -50 166 €
Kontaktní informace
Email zyxnet@zyxnet.sk
Telefon(y) 0850111624, 0264461923
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,019
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,019
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,494
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,864
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,864
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,789
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,736
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,736
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,841
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,427
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,414
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 384
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,897
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -48,269
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,804
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,105
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,166
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,204
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,552
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,552
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,890
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 797
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 483
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,482
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 958
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 124,701
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 118,347
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,302
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,208
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 113,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,333
D. Služby (účtová skupina 51) 13,981
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,282
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,359
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,353
4. Sociální náklady (527, 528) 1,570
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,133
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,133
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,507
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 658
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 621
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,145
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,105
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328349 TIN: 2020803708 DIČ: SK2020803708
 • Sídlo: ZYX, Kalinčiakova 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 23.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Boris Trokan 3 320 € (50%) Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
  Ing. Eva Trokanová 3 320 € (50%) Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2014Nové predmety činnosti:
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   vykonávanie odťahovej služby
   skladovanie
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie služby
   16.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   15.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   15.08.2009Nové obchodné meno:
   ZYX, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   14.08.2009Zrušené obchodné meno:
   L O T O S , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 37 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   09.05.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, distribúcia a predaj okamžitých lotérií so stieracími žrebmi
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   08.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   13.12.1994Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 37 Bratislava 821 09
   12.12.1994Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   06.10.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   05.10.1993Zrušené sidlo:
   Staromestská 5/D Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a služby obchodného zastúpenia v tuzemsku i zahraničí
   organizovanie a riadenie lotérií, distribúcia a predaj žrebov, včítane organizačno-technického a evidenčnoúčtovného zabezpečenia
   expertízna a poradenská činnosť pre podnikateľské aktivity
   zakladanie výrobných, obchodných a iných spoločností, vyhľadávanie partnerov a sprostredkovanie potrebných náležitostí
   vzdelávacia, propagačná, reklamná, vydavateľská a nakladateľská činnosť
   daňové poradenstvo, overovanie účtov /auditorstvo/ a oceňovanie majetku firiem
   zabezpečovanie služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva, financovania, rozpočtov, cien a kalkulácií, odvodov a daní atď.
   komplexné spracovanie a evidencia sociálnoekonomickej agendy a informácií potrebných pre fungovanie podnikateľských subjektov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol BURAJ Saratovská 19 Bratislava
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan TROKAN , CSc. Gorkého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   L O T O S , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staromestská 5/D Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a služby obchodného zastúpenia v tuzemsku i zahraničí
   organizovanie a riadenie lotérií, distribúcia a predaj žrebov, včítane organizačno-technického a evidenčnoúčtovného zabezpečenia
   expertízna a poradenská činnosť pre podnikateľské aktivity
   zakladanie výrobných, obchodných a iných spoločností, vyhľadávanie partnerov a sprostredkovanie potrebných náležitostí
   vzdelávacia, propagačná, reklamná, vydavateľská a nakladateľská činnosť
   daňové poradenstvo, overovanie účtov /auditorstvo/ a oceňovanie majetku firiem
   zabezpečovanie služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva, financovania, rozpočtov, cien a kalkulácií, odvodov a daní atď.
   komplexné spracovanie a evidencia sociálnoekonomickej agendy a informácií potrebných pre fungovanie podnikateľských subjektov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol BURAJ Saratovská 19 Bratislava
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan TROKAN , CSc. Gorkého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia