Vytvořte fakturu

SOMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Obchodní název SOMO
IČO 17328519
TIN 2020342962
DIČ SK2020342962
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 292 630 €
Zisk 27 952 €
Kapitál 3 056 379 €
Vlastní kapitál 162 612 €
Kontaktní informace
Email ubytovanie@somo.sk
webové stránky http://www.somo.sk
Telefon(y) +421264284982
Mobile(y) +421905867254
Fax(y) 0264284982
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,681,203
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,765,890
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,765,890
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 416,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,348,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 902,071
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 806
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 806
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 863,634
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 442,181
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,181
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,544
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 410,909
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,631
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,561
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,070
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,242
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,681,203
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,918
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 205,803
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 205,803
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 180,155
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,737
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,737
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -248,729
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -248,729
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,952
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,202
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 401,969
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,292
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,965
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 392,712
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 560,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,099,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 829,360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,360
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,929
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,898
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,287
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,423
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,132
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,632
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,109
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 219,495
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 83
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 83
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,266,562
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,292,630
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,874
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,249,689
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,325
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,150
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 713,528
D. Služby (účtová skupina 51) 1,662,423
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 522,002
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 367,333
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 126,248
4. Sociální náklady (527, 528) 28,421
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 142,283
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 83,419
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 83,419
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,078
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -35,597
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83,627
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,480
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 882,225
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,770
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 51,907
2. Ostatní náklady (562A) 51,907
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 426
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,437
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57,770
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,710
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,758
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,758
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,952
Date of updating data: 21.01.2017
Date of updating data: 21.01.2017
 • IČO :17328519 TIN: 2020342962 DIČ: SK2020342962
 • Sídlo: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 07.11.2016
  Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 07.11.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Arca Investments, a.s. 205 803 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 Vznik funkcie: 07.11.2016
   01.12.2016Noví spoločníci:
   Arca Investments, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 07.11.2016
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným