Vytvořte fakturu

SOMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOMO
IČO 17328519
TIN 2020342962
DIČ SK2020342962
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 007 412 €
Zisk 19 858 €
Kapitál 3 056 379 €
Vlastní kapitál 162 612 €
Kontaktní informace
Email ubytovanie@somo.sk
webové stránky http://www.somo.sk
Telefon(y) +421264284982
Mobile(y) +421905867254
Fax(y) 0264284982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,844,354
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,851,388
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 500
2. Software (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,850,888
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 416,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,401,376
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,088
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 975,888
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 900
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 900
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 932,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 515,284
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,284
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 417,705
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,999
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,796
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,203
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,078
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,078
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,844,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,471
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 205,803
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 205,803
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 180,155
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -237,090
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 244,286
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -481,376
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,858
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,661,883
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 501,850
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,197
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 494,461
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 601,720
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,204,772
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,001,495
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,600
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,178
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,737
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,762
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,552
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,552
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232,494
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 109,495
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,982,546
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,007,412
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,845
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,975,701
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,866
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,911,019
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,494
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 580,573
D. Služby (účtová skupina 51) 1,596,605
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 344,762
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 240,788
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 82,865
4. Sociální náklady (527, 528) 21,109
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 96,470
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 182,589
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 182,589
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 41,901
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,625
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 801,874
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,682
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 61,468
2. Ostatní náklady (562A) 61,468
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,681
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,712
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,854
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,854
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328519 TIN: 2020342962 DIČ: SK2020342962
 • Sídlo: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31 26.10.1998
  Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05 21.10.2009
  Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 21.12.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ján Turčan 71 035 € (34.5%) Kvetná 1 Stupava 900 31
  Ing. Vladimír Tlčík 67 384 € (32.7%) Brančská 11 Bratislava 851 05
  Ing. Ľuboš Turčan 67 384 € (32.7%) Nad Lúčkami 27 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   05.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   17.02.2009Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   01.07.2005Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   30.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   12.02.2004Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   25.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   šitie odevov a ich doplnkov
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   25.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   21.03.1996Nové predmety činnosti:
   šitie odevov a ich doplnkov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   20.03.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   verejná cestná nákladná doprava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia