Vytvořte fakturu

Post Fotoservice - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Post Fotoservice
IČO 17328551
TIN 2020301173
DIČ SK2020301173
Datum vytvoření 19 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Post Fotoservice
Krškanská 21
94901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 968 €
Zisk 1 709 €
Kapitál 61 243 €
Vlastní kapitál 15 302 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,769
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,396
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,430
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,937
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 9,937
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,694
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,694
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,694
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,304
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,373
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,746
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,627
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,769
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,011
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,746
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,748
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 62
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,810
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,709
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,703
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,043
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,208
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,208
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,194
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,292
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,049
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,615
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,045
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 55
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 101,928
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 101,968
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 101,928
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,534
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,518
D. Služby (účtová skupina 51) 42,150
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,905
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,403
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,036
4. Sociální náklady (527, 528) 3,466
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,063
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,063
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,657
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,300
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 433
2. Ostatní náklady (562A) 433
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -765
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,669
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328551 TIN: 2020301173 DIČ: SK2020301173
 • Sídlo: Post Fotoservice, Krškanská 21, 94901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.11.2005Nové sidlo:
   Krškanská 21 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   PANARA, s.r.o. Krškanská 21 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sáraz Bernolákova 10 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   14.11.2005Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   08.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   07.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   06.06.2002Nové obchodné meno:
   Post Fotoservice, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   05.06.2002Zrušené obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   16.06.1995Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, fotografického materiálu, fotokamier a batérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   15.06.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia