Vytvořte fakturu

DAPEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAPEK
IČO 17328764
TIN 2020316496
DIČ SK2020316496
Datum vytvoření 12 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAPEK
Narcisova 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 505 €
Zisk -4 233 €
Kapitál 130 683 €
Vlastní kapitál -741 257 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243424689
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,809
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 114,474
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 114,474
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,105
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 74,369
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,335
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 467
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 778
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 298
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,090
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,073
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,809
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -745,490
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 401
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 401
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -748,297
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,006
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -764,303
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 872,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 117,910
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 116,179
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,731
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 754,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,960
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,960
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 720,102
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,288
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,039
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,504
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,505
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,505
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,624
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,534
D. Služby (účtová skupina 51) 857
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,119
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,886
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,273
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328764 TIN: 2020316496 DIČ: SK2020316496
 • Sídlo: DAPEK, Narcisova 3, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01 05.05.1997
  Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02 05.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Stanislav Navrátil 10 624 € (80%) Tupolevova 15 Bratislava 851 01
  Gabriel Šándor 2 656 € (20%) Brižitská 8 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávanie a sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   05.05.1997Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   04.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   26.11.1993Nové sidlo:
   Narcisova 3 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.06.1992Noví spoločníci:
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   29.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Firma LUB - CAR Macharova 11 Bratislava
   Firma Martinka - DAPEK Narcisova 3 Bratislava
   Jozefína Šandorová Dobšinského 16 Bratislava
   18.05.1992Noví spoločníci:
   Jozefína Šandorová Dobšinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1991Nové obchodné meno:
   DAPEK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Firma LUB - CAR Macharova 11 Bratislava
   Firma Martinka - DAPEK Narcisova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia