Vytvořte fakturu

ADT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADT
IČO 17328772
TIN 2020296927
DIČ SK2020296927
Datum vytvoření 22 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADT
Šancova 42
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 909 €
Zisk -2 863 €
Kapitál 142 178 €
Vlastní kapitál 75 232 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252623511, +421252623512, +421252623513
Mobile(y) +421948661472, +421905661472, +421948411342
Fax(y) 0252623512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 33,909
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,334
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,061
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,180
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,757
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,077
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 133,970
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 72,370
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 67,926
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,863
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,600
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,760
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 50,389
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,622
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,310
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,984
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 451
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 153,909
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 150,909
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 154,362
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,937
C. Služby (účtová skupina 51) 30,601
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 100,725
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 162
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,090
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,847
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -453
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,371
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,451
M. Úrokové náklady (562) 1,238
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 213
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,450
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,903
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328772 TIN: 2020296927 DIČ: SK2020296927
 • Sídlo: ADT, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28 22.10.1991
  Ing. Milan Motola SNP 16 Modra 900 01 22.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ondrej Baláž 2 214 € (33.3%) Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Milan Motola 2 213 € (33.3%) SNP 16 Modra 900 01
  Ing. Jozef Záhumenský 2 213 € (33.3%) Panská 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   28.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   22.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.10.1991
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.10.1991
   21.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti auditora
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo
   vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch
   komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavová 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Ivan Olšina Púpavová 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.09.1992Nové sidlo:
   Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo
   vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch
   komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   06.09.1992Zrušené sidlo:
   Púpavová 51 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo.
   Vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch.
   Komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky.
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   ADT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Púpavová 51 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo.
   Vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch.
   Komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavová 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Ivan Olšina Púpavová 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia