Vytvořte fakturu

ATYP INTERIÉR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATYP INTERIÉR
IČO 17328870
TIN 2020363180
DIČ SK2020363180
Datum vytvoření 18 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATYP INTERIÉR
Smrečianska 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 109 503 €
Zisk 28 376 €
Vlastní kapitál 130 626 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903466840, +421903726019
Fax(y) 0252494900
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,924
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,924
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,076
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,103,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 196,677
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,132
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,124,658
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,537
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 172,609
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -348,112
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,376
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,071,121
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,607
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,047,325
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99,831
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,192
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,240
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,938,062
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,189
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 109,503
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,900
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,603
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 69,572
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Služby (účtová skupina 51) 19,789
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,825
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,631
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,961
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,977
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 39,931
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,722
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,272
M. Úrokové náklady (562) 9,627
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 645
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,271
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,660
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,284
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328870 TIN: 2020363180 DIČ: SK2020363180
 • Sídlo: ATYP INTERIÉR, Smrečianska 1, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02 12.06.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Milan Červeňák 172 609 € (100%) Sputnikova 23 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   15.03.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   30.01.2007Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   29.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   31.01.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodického časopisu
   26.10.1992Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1991Nové obchodné meno:
   ATYP INTERIÉR spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ