Vytvořte fakturu

BUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BUMA
IČO 17328926
TIN 2020297961
DIČ SK2020297961
Datum vytvoření 02 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUMA
Lermontovova 17
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 237 €
Zisk -12 381 €
Kapitál 38 753 €
Vlastní kapitál -55 694 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254411306
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,102
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,908
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,908
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,668
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,240
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 194
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -68,077
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,233
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,233
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,839
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,839
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -70,768
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,768
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,381
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,179
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,173
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 93,476
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 697
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,756
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 547
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 337
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,813
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,237
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,237
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,238
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,168
D. Služby (účtová skupina 51) 10,792
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,149
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,865
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 216
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,001
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 420
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -420
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,421
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,381
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17328926 TIN: 2020297961 DIČ: SK2020297961
 • Sídlo: BUMA, Lermontovova 17, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava 07.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Buchel 6 639 € (100%) Rajčianska 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   13.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   Ing. Štefan Majchrák Lermontova 17 Bratislava
   30.03.1995Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.10.1993Nové sidlo:
   Lermontovova 17 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb;
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti (tovarov);
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   06.10.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1991Nové obchodné meno:
   BUMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   Ing. Štefan Majchrák Lermontova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia