Vytvořte fakturu

T P D, T P D, /v skratke/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T P D, T P D, /v skratke/
IČO 17329060
TIN 2020350090
DIČ SK2020350090
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T P D, T P D, /v skratke/
Farského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 650 980 €
Zisk 311 €
Kapitál 4 362 146 €
Vlastní kapitál 2 445 996 €
Kontaktní informace
Email ekonom@tpd.sk
Telefon(y) 0262525514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,026,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,499,808
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,444,313
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,493,726
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,947,952
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,635
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 55,495
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 55,495
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,927
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 133,966
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,386
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,893
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47,149
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,431
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 391,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,835
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 390,126
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,146
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,146
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,026,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,449,677
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 17,320
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 17,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,424,743
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,424,743
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 311
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,577,204
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,017
6. Long-term advance payments received (475A) 11,770
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,276
12. Odložený daňový závazek (481A) 13,971
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 675
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 675
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,542,410
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,925
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,925
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,466,679
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,490
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 604
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,102
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 651,186
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 650,980
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 642,055
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 647,640
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,089
D. Služby (účtová skupina 51) 139,989
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,754
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,451
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,993
4. Sociální náklady (527, 528) 2,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,945
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 306,011
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 306,011
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,340
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 397,977
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 206
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 206
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 366
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 366
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,180
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,869
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,919
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -50
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17329060 TIN: 2020350090 DIČ: SK2020350090
 • Sídlo: T P D, T P D, /v skratke/, Farského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 05.12.1991
  František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 10.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zuzana Majtánová 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  František Majtán 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2007Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 05.12.1991
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 10.06.1998
   31.08.2007Zrušeny spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   21.01.2003Nové sidlo:
   Farského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   17.04.1996Zrušené obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   14.12.1992Nové sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia