Vytvořte fakturu

VLADA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název VLADA
Stav Zničeno
IČO 17329264
TIN 2020341367
DIČ SK2020341367
Datum vytvoření 30 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VLADA
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Financial information
Zisk -1 599 €
Kapitál 1 017 €
Vlastní kapitál -9 876 €
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 174
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 58
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 174
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 359
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,874
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,874
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,599
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,649
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,896
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,896
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,053
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 93
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 700
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 594
D. Služby (účtová skupina 51) 594
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -594
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -594
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -639
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,599
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017
 • IČO :17329264 TIN: 2020341367 DIČ: SK2020341367
 • Sídlo: VLADA, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2017Zrušené obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   26.05.2015Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   30.09.1991Nové obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným