Vytvořte fakturu

LIBRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIBRA
IČO 17329469
TIN 2020325956
DIČ SK2020325956
Datum vytvoření 04 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIBRA
Kvetinárska 31
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 649 627 €
Zisk 6 892 €
Kapitál 480 313 €
Vlastní kapitál 403 230 €
Kontaktní informace
Email libra@libra-vahy.sk
webové stránky http://www.libra-vahy.sk
Telefon(y) +421245520124, +421245527911
Fax(y) 0245520123, 0245527911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 260,948
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 260,948
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 57,279
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 259,290
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 84,716
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,388
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 520,238
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 354,058
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,954
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,954
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 312,118
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,094
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,892
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 166,180
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,686
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 42,208
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 115,357
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,300
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 19,353
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,704
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 133
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 649,627
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 528,142
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 93,947
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,970
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,568
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 634,258
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 261,087
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,646
C. Služby (účtová skupina 51) 158,754
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 118,016
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,330
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 32,664
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,426
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,335
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,369
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 147,602
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,602
M. Úrokové náklady (562) 2,550
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,183
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 869
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,596
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,773
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,881
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,892
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17329469 TIN: 2020325956 DIČ: SK2020325956
 • Sídlo: LIBRA, Kvetinárska 31, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CAMPESA, Sociedad Anónima 2 656 € (24.2%) Cova Solera Španielsko
  Jaroslav Humaj 1 328 € (12.1%) Nitrica 972 22
  Katarína Surmíková Tatranská 3 486 € (31.8%) Studené 577 Most pri Bratislave 900 46
  Maroš Tatranský 3 486 € (31.8%) Vodárenská 7/848 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2007Noví spoločníci:
   Katarína Surmíková Tatranská Studené 577 Most pri Bratislave 900 46
   Maroš Tatranský Vodárenská 7/848 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Surmíková Tatranská Studené 577 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 04.12.2003
   10.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51
   Maroš Tatranský Kadnárova 21 Bratislava 831 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 04.12.2003
   25.11.2005Nové sidlo:
   Kvetinárska 31 Bratislava 821 06
   24.11.2005Zrušené sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 825 12
   13.04.2004Noví spoločníci:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51
   Maroš Tatranský Kadnárova 21 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 04.12.2003
   12.04.2004Zrušeny spoločníci:
   František Šuba P.J.Šafárika 5 Šaľa 927 00
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 15.05.1992
   29.01.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Humaj 466 Nitrica 972 22
   František Šuba P.J.Šafárika 5 Šaľa 927 00
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 15.05.1992
   28.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Tatranská - riaditeľka spoločnosti Kadnarová 61 Bratislava
   22.11.2001Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 825 12
   Nové predmety činnosti:
   výroba váh
   Noví spoločníci:
   CAMPESA, Sociedad Anónima Rubí Avenida Can Sucarrats Cova Solera Španielsko
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   21.11.2001Zrušené sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pristach Rumančíkova 26 Bratislava
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   RNDr. Ladislav Záhumenský Kadnárova 61 Bratislava
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   RNDr. Ladislav Záhumenský Kadnárova 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Technické služby Bratislava, spol. s r.o. Svätoplukova 31 Bratislava
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Jozef Macho Komenského 1172 Šoporňa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Ing. Ján Žember Ivana Krasku 10/13 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Petrová - zástupkyňa riaditeľky spoločnosti L. Szántóa 50 Bratislava
   16.07.1996Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Technické služby Bratislava, spol. s r.o. Svätoplukova 31 Bratislava
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Ing. Ján Žember Ivana Krasku 10/13 Prievidza
   15.07.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Prvá slovenská investičná a.s. Štúrova 5 Bratislava
   Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   24.11.1992Noví spoločníci:
   Prvá slovenská investičná a.s. Štúrova 5 Bratislava
   Jozef Macho Komenského 1172 Šoporňa
   Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   Ivan Pristach Rumančíkova 26 Bratislava
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Petrová - zástupkyňa riaditeľky spoločnosti L. Szántóa 50 Bratislava
   Eva Tatranská - riaditeľka spoločnosti Kadnarová 61 Bratislava
   23.11.1992Zrušeny spoločníci:
   -JUDr. Ľubomír Macejka Rajecká 40/c Bratislava
   -Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   -JUDr. Vladimír Šebo Palisády 41 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   LIBRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb
   poskytovanie a sprostredkovanie komerčných a vedecko-technických informácií, - zastupovanie čsl. a zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
   opavy a montáž váh všetkých druhov a tried presností, výroba a oprava obchodného závažia IV. a V. triedy presnosti
   vykonávanie drobných zámočníckych prác
   Noví spoločníci:
   -JUDr. Ľubomír Macejka Rajecká 40/c Bratislava
   -Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   -JUDr. Vladimír Šebo Palisády 41 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia