Vytvořte fakturu

ICC - Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ICC - Bratislava
IČO 17329655
TIN 2020300359
DIČ SK2020300359
Datum vytvoření 25 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICC - Bratislava
Hummelova 19
81103
Bratislava
Financial information
Zisk -1 583 €
Kapitál 1 262 €
Vlastní kapitál -1 938 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254416755
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 441
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 375
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 375
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 66
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,520
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,042
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,950
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,583
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,961
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,961
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,643
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,643
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,476
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 322
D. Služby (účtová skupina 51) 1,154
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,476
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,476
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,583
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,583
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17329655 TIN: 2020300359 DIČ: SK2020300359
 • Sídlo: ICC - Bratislava, Hummelova 19, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03 25.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Anna Lukáčová 1 328 € (20%) Hummelova 19 Bratislava 811 03
  Ján Sura 1 328 € (20%) Ktiš
  Manfred Maier 1 328 € (20%) 1220 Viedeň Rakúska republika
  Gerhard Marek 1 328 € (20%) 1220 Viedeň Rakúska republika
  Gertraud Mörtl 1 328 € (20%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2010Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
   opravy a údržba výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   správa počítačových sietí
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.10.1991
   22.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 25.10.1991
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ján Sura 25 Ktiš
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 25.10.1991
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   10.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   stavebno montážne práce
   inžinierska činnosť, sprostr. v obl. stavebníctva, vybavenie interiérov a zariadenie interiérov
   podnikateľské poradenstvo
   nákup, predaj a sprostr.tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba stavebných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné a montážne práce, inžinierska asprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť -export import, výroba stavebných výrobkov, zariadenie a vybavenie interiérov,poradenstvo v podnikaní a v organizácii.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ICC - Bratislava, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hummelova 19 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebné a montážne práce, inžinierska asprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť -export import, výroba stavebných výrobkov, zariadenie a vybavenie interiérov,poradenstvo v podnikaní a v organizácii.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia