Vytvořte fakturu

BK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BK
IČO 17330017
TIN 2020646650
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BK
Čulenova 12
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 11 176 €
Zisk 1 445 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,127
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 590
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,127
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,503
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,348
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 71
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,445
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 624
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 624
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 122
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,176
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,176
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,070
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 250
C. Služby (účtová skupina 51) 1,057
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,763
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,106
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,869
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 182
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -181
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,925
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17330017 TIN: 2020646650
 • Sídlo: BK, Čulenova 12, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  -Prof.Ing .Miloš Ballo, CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03 01.07.1998
  -Ing. Stanislav Osuský, CSc. Čulenova 12 Malacky 01.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Prog.Ing. Miloš Ballo, CSc. 6 640 € (50%) Bratislava 811 03
  Ing. Stanislav Osuský, CSc. 6 640 € (50%) Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.07.2003Nové predmety činnosti:
   3/ vedenie účtovníctva vrátane mzdovej agendy
   4/ činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   08.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   07.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   BK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 12 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/tvorba programov, predaj programov, expertízna a posudková činnosť, sprostredkova- teľská činnosť, odborné školenia
   2/vývoz a dovoz programov, počítačov a s nimi súvisiacich komponentov a náhradných dielov
   Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia