Vytvořte fakturu

ALPEX Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALPEX Group
IČO 17330068
TIN 2020342225
DIČ SK2020342225
Datum vytvoření 29 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPEX Group
Hrdličkova 15
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 245 698 €
Zisk 1 610 €
Kapitál 55 895 €
Vlastní kapitál 506 €
Kontaktní informace
Email alpex@alpex.sk
Telefon(y) 0254771264
Mobile(y) 0903708758
Fax(y) 0254777598
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,932
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,932
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,812
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,612
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 70,720
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,116
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 30,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,986
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -39,480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,610
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,604
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 512
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,084
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,175
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,363
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,942
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,604
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,008
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 245,698
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,828
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 165,870
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 238,179
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 54,161
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 72,023
C. Služby (účtová skupina 51) 71,196
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,119
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,009
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,460
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,519
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,318
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,949
M. Úrokové náklady (562) 1,795
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,154
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,949
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,570
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,610
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015