Vytvořte fakturu

DAMARON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název DAMARON
IČO 17330084
Datum vytvoření 24 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMARON
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 596 €
Zisk -2 253 €
Kapitál 33 191 €
Vlastní kapitál -17 918 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244648031, 0244648032, 0244872906
Mobile(y) 0917747750
Fax(y) 0244648033
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,536
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,536
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,067
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,426
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,275
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,366
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,603
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -20,171
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,221
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,253
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,774
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,091
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,683
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,625
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 410
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,709
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,939
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 103,596
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,287
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,582
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,974
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,753
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 103,731
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,693
C. Služby (účtová skupina 51) 35,300
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,014
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 969
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,248
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,507
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -135
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,124
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,158
M. Úrokové náklady (562) 853
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 305
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,158
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,293
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,253
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015