Vytvořte fakturu

TREK SPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TREK SPORT
IČO 17330343
TIN 2020362883
DIČ SK2020362883
Datum vytvoření 09 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREK SPORT
Bratislavská 97
90046
Most pri Bratislave
Kontaktní informace
webové stránky http://www.treksport.eu
Fax(y) 0245951069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 166,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,593
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,873
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,028
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,033
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 99,992
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,992
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 995
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 965
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 858
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 858
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 443,803
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 443,803
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,479
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,479
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -651,342
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -651,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,495
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,525
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,816
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 17,709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 292,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 199,009
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,009
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 48,682
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,634
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 41,607
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,607
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,044
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 10,044
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17330343 TIN: 2020362883 DIČ: SK2020362883
 • Sídlo: TREK SPORT, Bratislavská 97, 90046, Most pri Bratislave
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Šuchaň Rastinná 36 Bratislava 08.10.2003
  Ing. Róbert Harton Veternicova 22 Bratislava 05.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Róbert Harton 141 166 € (15.9%) Veternicova 22 Bratislava
  Ing. Dezider Pusztay 191 498 € (21.6%) Bratislava
  Ing. Igor Sobolík 169 254 € (19.1%) Rovinka
  Ivan Bažalík 169 254 € (19.1%) Pribišova 43 Bratislava
  Alexander Vojček 111 884 € (12.6%) Bratislava
  Mgr. Peter Valušiak 35 524 € (4%) Bratislava
  Zoltán Demján 15 936 € (1.8%) Sládkovičova 859/9 Bratislava
  Ing. Viktor Karabinoš 53 253 € (6%) Banská Bystrica
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2003Nové obchodné meno:
   TREK SPORT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   technicko - organizačné zabezpečenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šuchaň Rastinná 36 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   Ing. Robert Harton Veternicova 22 Bratislava Vznik funkcie: 05.05.2003
   Ing. Dezider Pusztay, konateľ - výkonný riaditeľ Tranovského 47 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2003
   03.12.2003Zrušené obchodné meno:
   TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2002
   19.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Alexander Vojček Lykovcova 7 Bratislava
   Mgr. Peter Valušiak Kempelenova 3 Bratislava
   Zoltán Demján Sládkovičova 859/9 Bratislava
   Ing. Viktor Karabinoš Zelená 2/B Banská Bystrica
   18.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   26.02.2002Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2002
   25.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   28.02.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 97 Most pri Bratislave 900 46
   Nové predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   27.02.1995Zrušené sidlo:
   Most pri Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   návrhy, konštrukcia /projektovanie/, výroba športových potrieb.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Trebišovská 53 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Podtatranského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Most pri Bratislave
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   návrhy, konštrukcia /projektovanie/, výroba športových potrieb.
   Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Trebišovská 53 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Podtatranského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia