Vytvořte fakturu

Data System Soft - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Obchodní název Data System Soft
IČO 17330491
TIN 2020322172
DIČ SK2020322172
Datum vytvoření 14 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data System Soft
Trnavská cesta 82
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 873 376 €
Zisk 88 139 €
Kapitál 758 741 €
Vlastní kapitál 152 324 €
Kontaktní informace
Email obchod@dss.sk
Telefon(y) 0376550206, 0249103811
Fax(y) 0249103810
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,426,603
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,552
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,552
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 719
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,413,978
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,054
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,054
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,502
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,502
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 205,827
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 203,285
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,285
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,644
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 898
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,201,595
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,204
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,200,391
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,073
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,757
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,426,603
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,557
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,557
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,383
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,383
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,139
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,299,361
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,545
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,545
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,131,274
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,030,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,030,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,541
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,405
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,624
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,542
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,163
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,163
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,873,409
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,873,376
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,603,104
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,270,272
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,758,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,570,368
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,989
D. Služby (účtová skupina 51) 614,764
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 552,689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 411,167
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 129,279
4. Sociální náklady (527, 528) 12,243
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,038
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 552
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 552
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,333
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 665,255
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,669
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,636
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 111,673
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,534
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,041
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -507
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,139
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016