Vytvořte fakturu

E L I N G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E L I N G
IČO 17330564
TIN 2020344634
DIČ SK2020344634
Datum vytvoření 14 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E L I N G
Vápencová 14
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 929 €
Zisk -11 324 €
Kapitál 138 279 €
Vlastní kapitál 136 097 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264779326
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 74,424
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 74,424
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,093
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 477
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,058
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,092
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 126,517
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,774
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,011
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,758
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 110,689
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,324
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,743
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,743
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -80
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 339
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 113
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,929
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,874
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,055
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,069
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,580
C. Služby (účtová skupina 51) 692
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,336
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,233
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,129
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,140
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,602
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 91
X. Úrokové výnosy (662) 91
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 258
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 258
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -167
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,307
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 17
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015