Vytvořte fakturu

SANOSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SANOSA
IČO 17330599
TIN 2020342918
DIČ SK2020342918
Datum vytvoření 15 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANOSA
Sekurisova 5/1925
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 187 149 €
Zisk -32 300 €
Kapitál 786 154 €
Vlastní kapitál 370 301 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336476203, 0903262454, 0903605155
Mobile(y) 0903605155
Fax(y) 0336476203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 730,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 696,178
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 696,178
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,559
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 629,626
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,617
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,376
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,126
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,204
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,797
4. Zvířata (124) - /195/ 777
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,634
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,208
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,208
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 98
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,714
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,733
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,981
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 114
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,001
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,984
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,091
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,091
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 346,587
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 390,328
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,741
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,300
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,417
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 89,923
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -477
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 90,400
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 221,603
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,891
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,868
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,868
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,239
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,689
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,122
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -722
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 187,149
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 187,387
V. Aktivace (účtová skupina 62) 596
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -834
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,547
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,809
D. Služby (účtová skupina 51) 51,559
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,554
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,602
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,241
4. Sociální náklady (527, 528) 711
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,824
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,871
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,398
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,615
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,942
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,087
2. Ostatní náklady (562A) 5,087
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,855
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,942
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,340
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,300
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17330599 TIN: 2020342918 DIČ: SK2020342918
 • Sídlo: SANOSA, Sekurisova 5/1925, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 02.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozefína Sabolová 6 639 € (100%) Záhradná 597/20 Viničné 900 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2011Nové sidlo:
   Sekurisova 5/1925 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 02.12.1992
   13.12.2011Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   27.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   22.04.1993Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, nákup a predaj tovarov, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s týmto povolením
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a vo výrobe cementového tovaru a umelého kameňa
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.04.1993Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   SANOSA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia