Vytvořte fakturu

KOVOPROJEKT - B.I.O.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOVOPROJEKT - B.I.O.S.
IČO 17330769
TIN 2020306981
DIČ SK2020306981
Datum vytvoření 18 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOPROJEKT - B.I.O.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 184 €
Zisk -9 586 €
Kapitál 213 555 €
Vlastní kapitál 96 085 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262410439, +421262410442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 51,499
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 51,499
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 135,937
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,240
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 128,820
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 187,436
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,499
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,140
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,696
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,586
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,937
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 96,924
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 969
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,448
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 789
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,718
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,013
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,184
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 70,182
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 78,864
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,354
C. Služby (účtová skupina 51) 24,893
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,527
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 629
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,246
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 897
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,318
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,680
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,935
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 308
X. Úrokové výnosy (662) 308
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 196
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 196
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 112
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,568
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,018
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17330769 TIN: 2020306981 DIČ: SK2020306981
 • Sídlo: KOVOPROJEKT - B.I.O.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava 26.03.1999
  Ing. Milan Viskup konateľ Kamenárska 21 Bratislava 21.05.2002
  Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05 17.06.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Karovič 2 324 € (33.3%) Baltská 5172/5 Bratislava
  Ing. Milan Viskup 2 324 € (33.3%) Kamenárska 21 Bratislava
  Ing. Ľubor Štark 2 324 € (33.3%) Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup - konateľ Kamenárska 21 Bratislava Vznik funkcie: 21.05.2002
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   21.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   20.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   19.10.2000Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   18.10.2000Zrušené sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   04.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   28.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   27.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   06.09.1995Nové sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   05.09.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   13.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   projektová činnosť
   inžinierska činnosť okrem činností oprávnených inžinierov v zmysle zákona č. 138/92 Zb.
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   vykonávanie priemyselných, inžinierských, bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   12.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   dodávky v oblasti tvorby a ochrany životného a pracovného prostredia, vrátane poradenskej činnosti a prieskumov
   projektová a inžinierska činnosť
   konzultačná a dodávateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby, podnikania a managementu
   zabezpečovanie geodetických a kartografických prác a prác v oblasti inžinierskogeologického a hydrologického prieskumu
   vývoj a projektovanie softwearu, poradenská činnosť v oblasti počítačových systémov a sietí
   zabezpečovanie reprografických, planografických prác
   zabezpečovanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných prípadne polostabilných hasiacich zariadení
   školenia súvisiace s predmetom činnosti obchodná činnosť, export, import v oblasti investícií potravín, spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre československé a zahraničné fyzické a právnické osoby
   propagačné, reklamné a výstavnícke služby a činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol JANČI Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik LETKO Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Thorézova 42 Bratislava
   Ing. Miroslav ŠTRBA Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan VISKUP Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   KOVOPROJEKT - B.I.O.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávky v oblasti tvorby a ochrany životného a pracovného prostredia, vrátane poradenskej činnosti a prieskumov
   projektová a inžinierska činnosť
   konzultačná a dodávateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby, podnikania a managementu
   zabezpečovanie geodetických a kartografických prác a prác v oblasti inžinierskogeologického a hydrologického prieskumu
   vývoj a projektovanie softwearu, poradenská činnosť v oblasti počítačových systémov a sietí
   zabezpečovanie reprografických, planografických prác
   zabezpečovanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných prípadne polostabilných hasiacich zariadení
   školenia súvisiace s predmetom činnosti obchodná činnosť, export, import v oblasti investícií potravín, spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre československé a zahraničné fyzické a právnické osoby
   propagačné, reklamné a výstavnícke služby a činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol JANČI Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik LETKO Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Thorézova 42 Bratislava
   Ing. Miroslav ŠTRBA Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan VISKUP Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia