Vytvořte fakturu

DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
IČO 17330939
TIN 2020797966
Datum vytvoření 16 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
Vysoká 20
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 280 €
Zisk 4 245 €
Kapitál 23 663 €
Vlastní kapitál 15 651 €
Kontaktní informace
Email gabihrda@nextra.sk
Telefon(y) 0252932433, 0252932434, 0330566, 335229, 335229330566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,257
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,941
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,198
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,893
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,345
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,245
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,305
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 766
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,977
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 717
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,699
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,748
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 813
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 47,280
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,865
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,415
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,127
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,564
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 668
C. Služby (účtová skupina 51) 10,575
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,347
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 973
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,153
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,473
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 760
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 760
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -759
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,394
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,149
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,245
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015