Vytvořte fakturu

DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
IČO 17330939
TIN 2020797966
Datum vytvoření 16 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
Obchodná 35
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 235 €
Zisk -1 773 €
Kapitál 23 663 €
Vlastní kapitál 15 651 €
Kontaktní informace
Email gabihrda@nextra.sk
Telefon(y) 0252932433, 0252932434, 0330566, 335229, 335229330566
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,258
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,444
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,702
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,121
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,591
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,773
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,581
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 407
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,427
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,675
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,111
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 917
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 724
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 747
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,235
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,283
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,952
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,812
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,436
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 662
C. Služby (účtová skupina 51) 10,350
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,732
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 632
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -577
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,787
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 717
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 717
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -716
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,293
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,773
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016