Vytvořte fakturu

Konzorcium SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název Konzorcium SK
IČO 17330971
Datum vytvoření 01 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konzorcium SK
Tolstého 5
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 243 €
Zisk -10 392 €
Kapitál 33 738 €
Vlastní kapitál -200 033 €
Kontaktní informace
Email komprex@komprex.sk
Telefon(y) 0262240396, 0262413665, 0905547341
Mobile(y) +421905547341
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,112
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,162
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,877
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,877
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 91
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 194
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 121
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 950
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,112
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,685
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,392
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,797
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,797
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 645
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 645
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,100
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,243
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,380
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,078
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 453
D. Služby (účtová skupina 51) 9,525
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 256
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 256
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,137
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,956
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 295
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 294
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -295
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,432
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,392
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016