Vytvořte fakturu

Motor Media CS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název Motor Media CS
IČO 17331404
Datum vytvoření 21 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor Media CS
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 678 462 €
Zisk -43 398 €
Kapitál 333 336 €
Vlastní kapitál 173 523 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249103901, 0249103902, 0249103910, 0249103904
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 344,492
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,615
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,452
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,452
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,163
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,810
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 26,353
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 306,985
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,110
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,110
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 254,135
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137,932
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,932
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 116,003
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,629
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,892
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,892
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,492
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,124
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 339
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -45,897
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,897
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,398
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,553
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 219
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 219
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,489
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74,491
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,491
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,566
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,730
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,496
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 49,845
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,345
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,815
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,815
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 678,466
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 678,462
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 120,317
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 508,811
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,407
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,927
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 702,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 249,269
D. Služby (účtová skupina 51) 257,550
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 166,533
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,807
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,100
4. Sociální náklady (527, 528) 2,626
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,513
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,513
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,405
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 161
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,787
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,309
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 480
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 44
2. Ostatní náklady (562A) 44
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 435
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -472
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,259
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,139
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 16,258
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,398
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • IČO :17331404
 • Sídlo: Motor Media CS, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika 01.01.2014
  Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 23.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Bohatec 99 582 € (50%) Praha 5 150 00 Česká republika
  Ladislav Ležanský 99 582 € (50%) Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 Vznik funkcie: 23.07.2016
   27.02.2016Nové obchodné meno:
   Motor Media CS s.r.o.
   22.10.2015Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
   26.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Milan Bohatec Lékařská 6 Praha 5 150 00 Česká republika
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   01.07.1997Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   31.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   vydavateľská činnosť
   21.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným