Vytvořte fakturu

M.K.M. TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.K.M. TRADING
IČO 17331463
TIN 2020342951
DIČ SK2020342951
Datum vytvoření 18 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.K.M. TRADING
Šaštínska 28
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 711 867 €
Zisk -190 376 €
Kapitál 604 777 €
Vlastní kapitál -74 100 €
Kontaktní informace
Email mkmtrading@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0263454229, 0336472009
Fax(y) 0336475576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 570,789
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 360,281
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 360,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,924
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 285,457
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 206,612
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,406
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,406
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,044
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 76,044
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,044
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 103,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 76,863
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,299
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,896
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,896
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 570,789
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,205
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 271,249
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 271,249
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,376
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 489,584
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 61,927
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 59,233
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,694
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 427,657
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 168,890
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,890
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 237,121
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,750
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,499
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,827
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 707,569
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 711,867
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 707,569
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,063
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,235
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 887,654
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 85,953
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 388,979
D. Služby (účtová skupina 51) 66,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 140,506
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,557
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,330
4. Sociální náklady (527, 528) 619
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,560
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 179,850
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 179,850
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,210
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -175,787
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,041
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,709
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,709
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,709
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -187,496
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -190,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015