Vytvořte fakturu

MS-Kom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název MS-Kom
IČO 17331901
TIN 2020678880
Datum vytvoření 23 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS-Kom
Vojenská cesta 12
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 6 150 €
Zisk 1 825 €
Kapitál 6 499 €
Vlastní kapitál 6 499 €
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,130
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,130
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,130
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,825
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 140
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -6,499
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -140
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,825
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 305
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 305
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 505
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -200
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,150
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,150
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,820
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 850
C. Služby (účtová skupina 51) 2,970
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,330
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,330
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,330
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 505
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,825
Date of updating data: 04.03.2016
Files
4259702.tif
Date of updating data: 04.03.2016