Vytvořte fakturu

ISTROKLIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISTROKLIMA
IČO 17331960
TIN 2020350794
DIČ SK2020350794
Datum vytvoření 22 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROKLIMA
Dunajská 24
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 187 715 €
Zisk 5 703 €
Kapitál 52 997 €
Vlastní kapitál 28 472 €
Kontaktní informace
Email istroklima@chello.sk
Mobile(y) +421905583313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,347
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,347
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,496
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,773
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,679
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,115
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,120
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,577
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 571
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,703
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,543
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,534
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,387
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,965
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,308
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,516
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,598
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 187,715
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 182,992
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 223
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 178,195
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 59,982
C. Služby (účtová skupina 51) 15,767
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 96,436
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,617
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,520
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,243
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,923
M. Úrokové náklady (562) 321
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,602
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,923
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,597
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,894
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17331960 TIN: 2020350794 DIČ: SK2020350794
 • Sídlo: ISTROKLIMA, Dunajská 24, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Podlucký Dunajská 24 Bratislava 22.10.1991
  Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03 01.04.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Podlucký 3 319 € (50%) Dunajská 24 Bratislava
  Ing. Magdaléna Podlucká 3 319 € (50%) Kukučínova 14 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.04.2008
   16.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.10.1991
   16.12.2002Nový štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1991
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.10.1991
   15.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   02.06.1998Nové sidlo:
   Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   01.06.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Podlucký - riaditeľ Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach - riaditeľ Tupolevova 24 Bratislava
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov
   montáž a servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky bez elektrických častí
   oprava a údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky
   kovovýroba
   zváračské práce
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Podlucký - riaditeľ Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach - riaditeľ Tupolevova 24 Bratislava
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov.
   Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení.
   Výrobná, opravárenská a údržbárska činnosť v odvetví kovovýroby, elektrotechnického priemyslu, zváračské práce
   Výrobná, opravárenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroba bytových doplnkov všetkých druhov
   Obchodná činnosť s drogistickým a priemy- selným tovarom, ďalej v elektrotechnickom, drevospracujúcom a spotrebnom priemysle
   Sprostredkovateľská činnosť spojená s predmetom činnosti
   Zahraničnoobchodná činnosť spojená s predmetom činnosti mimo komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   ISTROKLIMA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov.
   Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení.
   Výrobná, opravárenská a údržbárska činnosť v odvetví kovovýroby, elektrotechnického priemyslu, zváračské práce
   Výrobná, opravárenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroba bytových doplnkov všetkých druhov
   Obchodná činnosť s drogistickým a priemy- selným tovarom, ďalej v elektrotechnickom, drevospracujúcom a spotrebnom priemysle
   Sprostredkovateľská činnosť spojená s predmetom činnosti
   Zahraničnoobchodná činnosť spojená s predmetom činnosti mimo komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia