Vytvořte fakturu

M - PROFEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M - PROFEX
IČO 17332036
TIN 2020318377
DIČ SK2020318377
Datum vytvoření 24 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - PROFEX
Donnerova 17
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 706 343 €
Zisk 264 396 €
Kapitál 991 783 €
Vlastní kapitál 635 515 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268207701, 0268207706, 0268207711, 0268207717
Fax(y) 0268207716
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,423,556
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 331,292
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 331,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,584
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 142,798
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,085,650
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 289,403
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213,540
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 75,863
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 783,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 772,394
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,394
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,216
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,637
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,823
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,814
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,614
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,423,556
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,910
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,029
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,029
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,953
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,953
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 619,532
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 619,532
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 264,396
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,646
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,678
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,678
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 510,236
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 215,652
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,652
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 164,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,952
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,232
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,800
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,732
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,732
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,706,343
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 334
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 937,836
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 699,304
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 46,074
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,785
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,092
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,918
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,364,768
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 282
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 445,288
D. Služby (účtová skupina 51) 320,571
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 501,000
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 361,860
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 126,365
4. Sociální náklady (527, 528) 12,775
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,686
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,681
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,681
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,720
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,540
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 341,575
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 928,192
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,132
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 501
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 631
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 76,063
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 76,063
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 264,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332036 TIN: 2020318377 DIČ: SK2020318377
 • Sídlo: M - PROFEX, Donnerova 17, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava 17.06.1997
  Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 06.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava
  Ing. Júlia Kováčiková 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2013
   14.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   22.07.1997Nové sidlo:
   Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.1997Zrušené sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   17.06.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so spotrebným tovarom, priemyselným tovarom a rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba, servis a montáž svetelnej a nesvetelnej reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   16.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   M - PROFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia