Vytvořte fakturu

Corpora - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Corpora
Stav Zničeno
IČO 17332061
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo Corpora
Záhradnícka 93
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332061
 • Sídlo: Corpora, Záhradnícka 93, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Corpora v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom strojov a prístrojov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   Faktoring a forfaiting
   Prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Vedenie účtovníctva
   Organizácia odborných školení
   Vydávanie odborných neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Obstarávateľské služby v stavebníctve
   Projektovanie stavieb - pozemné stavby, prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Leasing spojený s financovaním
   Skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/1998 Z.z.
   Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Smiková 1/8 Bratislava
   Ing. Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   13.02.2000Nové predmety činnosti:
   Faktoring a forfaiting
   Prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Vedenie účtovníctva
   Organizácia odborných školení
   Vydávanie odborných neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Obstarávateľské služby v stavebníctve
   Projektovanie stavieb - pozemné stavby, prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Leasing spojený s financovaním
   Skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/1998 Z.z.
   Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   30.11.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Smiková 1/8 Bratislava
   29.11.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Grznárova 1/8 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom strojov a prístrojov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   2/nákup, predaj, koordinácia a kompletácia spravidla energetických, strojárenských, stavebných a iných investičných a kompletných priemyselných celkov, strojov a zariadení, riadiacich systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení a prostriedkov v tuzemsku a v zahraničí vrátane zabezpečovania ochrany priemyselných práv a poskytovanie príslušných obchodných a finačných služieb
   3/obchodná činnosť, obchodno technické služby, maloobchodný predaj, oprava, úprava alebo iné spracovanie predmetov a výrobkov vrátane poskytovania prác a výkonov s predajom súvisiacich
   4/prieskym trhu, marketing, akvizičná činnosť a všetký služby a činnosti podporujúce obchodnú činnosť
   5/nakladateľská, vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti neperiodickej tlače, vydávanie prospektov, katalógov a iných tlačovín, nákup, predaj a distribúcia dokumentárnych, reklamných, propagačných fotografických prác, filmov formátu 16 mm, audiovizuálnych programov a videozáznamov
   Poradenská činnosť 1/poradenská, expertízna, konzultačná činnosť a organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov a kurzov
   2/poradenstvo v oblastiach - podnikovej stratégie - majetkovoprávne otázky firiem - účtovné a daňové poradenstvo - financovanie podnikov - podnikový engineering - podnikateľských aktivít - privatizácie
   Služby 1/poskytovanie a prijímanie služieb formou technickej a odbornej pomoci inžinierských montážných a servisných dodávok výkonov a prác
   2/agentúrna propagačná, reklamná, prekladateľská a tlmočnícka činnosť, vykonávanie činnosti na úseku výstavníctva, veľtrhov a iných obdobných akcií
   3/sprostredkovateľská, obstarávateľská, zastupiteľská, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť sprostredkovanie kapitálového a obchodného spojenia, vyhladávanie zdrojov cudzieho kapitálu a umiestňovanie voľných peňažných prostriedkov. Zastupovanie klientov pri rokovaniach so zahraničnými partnermi.
   4/- audit privatizačných projektov - audit zakladateľských zmlúv a spoločných podnikov
   Obchodná činnosť 1/nákup, predaj a distribúcia strojov a zariadení vrátane komponentov, náhradných a surovín na vnútornom a zahraničnom trhu najmä v odboroch strojárenstva, elektrotechniky, energetiky, hutníctva, stavebníctva, kovovýroby, drevovýroby, polnohospodárstva, automobilového, chemického, gumárenského, sklárskeho, keramického, textilného, papierenského a potravinárskeho priemyslu, výpočtovej techniky a elektrotechniky, vrátane riadiacich systémov, hardware zdravotníckej a lekárskej techniky, spotrebného a priemyselného tovaru
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   Corpora v.o.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   2/nákup, predaj, koordinácia a kompletácia spravidla energetických, strojárenských, stavebných a iných investičných a kompletných priemyselných celkov, strojov a zariadení, riadiacich systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení a prostriedkov v tuzemsku a v zahraničí vrátane zabezpečovania ochrany priemyselných práv a poskytovanie príslušných obchodných a finačných služieb
   3/obchodná činnosť, obchodno technické služby, maloobchodný predaj, oprava, úprava alebo iné spracovanie predmetov a výrobkov vrátane poskytovania prác a výkonov s predajom súvisiacich
   4/prieskym trhu, marketing, akvizičná činnosť a všetký služby a činnosti podporujúce obchodnú činnosť
   5/nakladateľská, vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti neperiodickej tlače, vydávanie prospektov, katalógov a iných tlačovín, nákup, predaj a distribúcia dokumentárnych, reklamných, propagačných fotografických prác, filmov formátu 16 mm, audiovizuálnych programov a videozáznamov
   Poradenská činnosť 1/poradenská, expertízna, konzultačná činnosť a organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov a kurzov
   2/poradenstvo v oblastiach - podnikovej stratégie - majetkovoprávne otázky firiem - účtovné a daňové poradenstvo - financovanie podnikov - podnikový engineering - podnikateľských aktivít - privatizácie
   Služby 1/poskytovanie a prijímanie služieb formou technickej a odbornej pomoci inžinierských montážných a servisných dodávok výkonov a prác
   2/agentúrna propagačná, reklamná, prekladateľská a tlmočnícka činnosť, vykonávanie činnosti na úseku výstavníctva, veľtrhov a iných obdobných akcií
   3/sprostredkovateľská, obstarávateľská, zastupiteľská, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť sprostredkovanie kapitálového a obchodného spojenia, vyhladávanie zdrojov cudzieho kapitálu a umiestňovanie voľných peňažných prostriedkov. Zastupovanie klientov pri rokovaniach so zahraničnými partnermi.
   4/- audit privatizačných projektov - audit zakladateľských zmlúv a spoločných podnikov
   Obchodná činnosť 1/nákup, predaj a distribúcia strojov a zariadení vrátane komponentov, náhradných a surovín na vnútornom a zahraničnom trhu najmä v odboroch strojárenstva, elektrotechniky, energetiky, hutníctva, stavebníctva, kovovýroby, drevovýroby, polnohospodárstva, automobilového, chemického, gumárenského, sklárskeho, keramického, textilného, papierenského a potravinárskeho priemyslu, výpočtovej techniky a elektrotechniky, vrátane riadiacich systémov, hardware zdravotníckej a lekárskej techniky, spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Grznárova 1/8 Bratislava
   Ing. Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci