Vytvořte fakturu

ALTIS GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Obchodní název ALTIS GROUP
Stav Zničeno
IČO 17332087
TIN 2020351707
Datum vytvoření 08 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIS GROUP
Znievska 21
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 918 €
Zisk -36 848 €
Kapitál 100 019 €
Vlastní kapitál 96 762 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262413708, 0268286682, 0268286683, 0903711328
Mobile(y) +421903711328, 0903711328
Fax(y) 0262413708
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -960
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 35,888
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,848
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,918
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,824
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,094
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 70,427
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 27,318
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,282
C. Služby (účtová skupina 51) 22,340
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 294
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,270
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,094
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,829
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,509
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,116
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 380
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 380
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -379
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,888
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,848
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016
 • IČO :17332087 TIN: 2020351707
 • Sídlo: ALTIS GROUP, Znievska 21, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Listopad 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.05.2016Zrušené obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   08.11.1991Nové sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným