Vytvořte fakturu

AMITA INVESTMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMITA INVESTMENT
Stav Zničeno
IČO 17332176
TIN 2020358879
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMITA INVESTMENT
Bárdošova 2
83101
Bratislava
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254774907, 0254776170
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,092
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,092
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 30,649
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 30,649
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,741
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -55,741
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4162082.tif
Date of updating data: 25.06.2015