Vytvořte fakturu

it.invest eu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název it.invest eu
IČO 17332231
TIN 2020798219
DIČ SK2020798219
Datum vytvoření 24 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo it.invest eu
Palárikova 31
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 300 €
Zisk -2 582 €
Kapitál 81 570 €
Vlastní kapitál 18 176 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,282
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,014
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,014
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,014
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,102
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,913
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,189
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,838
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,282
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,205
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,376
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,171
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,582
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,688
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,688
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,900
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 61,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,414
D. Služby (účtová skupina 51) 60,700
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,714
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,714
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,114
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 341
2. Ostatní náklady (562A) 341
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -468
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,582
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332231 TIN: 2020798219 DIČ: SK2020798219
 • Sídlo: it.invest eu, Palárikova 31, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava 22.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gabriel Matter 6 640 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.06.2014Nové obchodné meno:
   it.invest eu, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vývoj softvéru podľa autorského zákona
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   06.06.2014Zrušené obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   22.02.1999Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   21.02.1999Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   11.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť
   pozemné a inžinierske stavby
   16.11.1992Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečovanie veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru a činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   Nové sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ