Vytvořte fakturu

FARNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Obchodní název FARNA
IČO 17332389
TIN 2020838479
DIČ SK2020838479
Datum vytvoření 29 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARNA
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Financial information
Prodej a příjem 21 550 €
Zisk -75 793 €
Kapitál 750 044 €
Vlastní kapitál -34 732 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0317711730
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 727,066
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 592,579
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 592,579
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,712
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 707
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 707
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,130
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109,869
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,969
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,006
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 473
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 533
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,775
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,775
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 727,066
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -2,500
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -2,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -54,732
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -54,732
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,793
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 840,091
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 840,091
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 820,824
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 820,824
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,729
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 208
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,550
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,550
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,775
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,775
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,181
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,299
D. Služby (účtová skupina 51) 11,979
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 428
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 150
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,871
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,454
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,503
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 202
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -202
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,833
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -75,793
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016