Vytvořte fakturu

UTAR - Technologické centrum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UTAR - Technologické centrum
IČO 17332397
TIN 2020313317
DIČ SK2020313317
Datum vytvoření 25 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTAR - Technologické centrum
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 777 138 €
Zisk -18 595 €
Kapitál 2 097 567 €
Vlastní kapitál 1 377 623 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243631575, +421243631821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,083,902
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,523,858
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,523,858
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 314,002
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,088,205
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 115,494
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,042
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,115
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 227
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 337,067
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,390
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,390
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94,677
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 214,533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,353
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 205,180
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,217
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,217
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,083,902
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,359,028
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,107,814
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,107,814
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,851
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -752,042
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -752,042
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,595
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,892
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,562
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 176,507
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 126,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,655
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,014
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,057
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,523
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 258
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,762
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 518,061
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,982
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,982
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 777,138
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,709
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 490
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 773,268
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 671
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,688
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,231
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 115,185
D. Služby (účtová skupina 51) 115,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 278,328
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 217,201
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,120
4. Sociální náklady (527, 528) 4,007
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33,856
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 188,998
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 188,998
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,744
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,909
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,550
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544,614
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,666
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,666
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,666
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,748
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,294
2. Ostatní náklady (562A) 9,294
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 452
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,082
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,632
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,595
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332397 TIN: 2020313317 DIČ: SK2020313317
 • Sídlo: UTAR - Technologické centrum, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01 02.09.1997
  Ing. Eva Moricová Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty 24.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Moricová 1 475 470 € (70%) Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty
  SLOVEURO CONSULTING, s.r.o. 632 344 € (30%) Vrútky 038 61
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Eva Moricová Hurbanova 15/3804 Martin-Košúty 036 01
   SLOVEURO CONSULTING, s.r.o. Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01 Vznik funkcie: 02.09.1997
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   27.03.2003Noví spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Moricová Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty Vznik funkcie: 24.02.2003
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   26.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu v zmysle Povolenia č. 656/1999L-330, vydaného MH SR dňa 22.4.1999
   Zrušeny spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Moncman Bjornsonova 4808/7 Martin 036 01
   Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   RNDr. Tatiana Záhradníková Dolný Kalník 2 Dražkovce 038 02
   01.08.2002Noví spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná
   31.07.2002Zrušeny spoločníci:
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   28.02.2000Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   nákladná cestná doprava
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu v zmysle Povolenia č. 656/1999L-330, vydaného MH SR dňa 22.4.1999
   21.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lanových dráh a vlekov
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných dopravných zariadení
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   prenájom ostatných strojov a nástrojov
   leasing spojený s financovaním
   skladovanie
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   reklamné činnosti
   upratovacie služby
   administratívne práce
   viazanie kníh a končené spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   Noví spoločníci:
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Moncman Bjornsonova 4808/7 Martin 036 01
   Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   ARAD a.s. IČO: 31 396 615 Martinčekova 17 Bratislava 826 39
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.11.1996Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   ARAD a.s. IČO: 31 396 615 Martinčekova 17 Bratislava 826 39
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   ARMEX, a.s. IČO: 31 367 836 Prievozská 20 Bratislava
   05.06.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Tatiana Záhradníková Dolný Kalník 2 Dražkovce 038 02
   04.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Kucharik Topoľčianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   15.05.1996Noví spoločníci:
   ARMEX, a.s. IČO: 31 367 836 Prievozská 20 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likvidácii Nevädzova 5 Bratislava
   Job Creation Betriebsansiedlungen, spol. s r.o. Am Kanal 27 Viedeň 1110 Rakúska republika
   10.02.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie regionálnych projektov zvyšovania zamestnanosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním služieb-správa budov
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likvidácii Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Kucharik Topoľčianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   09.02.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Výroba:
   výroba a dodávky laserových pracovísk
   výroba prototypov a funkčných vzorov
   výroba súčiastok na objednávku
   2/ Software a hardware:
   vývoj, predaj a servis softwaoarových a hordwarových systémov
   3/ Inžiniersko-vývojové služby:
   vypracovanie rozborových, prognostických programových a expertných štúdií
   vývoj nových progresívnych technológií
   technologické projektovanie
   dodávateľská a servisná služba technologických a výrobných a informačno - ria- diacich systémov
   4/ Poradenské, sprostredkovateľské, obchodné, znalecké a rekvalifikačno-školiace služby:
   konzultácie vzťahujúce sa na predmet podnikania
   sprostredkovateľská činnosť /pre útvary TC, medzi organizáciami v ČSFR a zahra- ničí/
   výkon obchodnej činnosti súvisiacej s predmetom podnikania
   výkon znaleckých činností v zmysle zákona číslo 36/1967 Zb.
   rekvalifikácia a školenie v súlade s poverením a oprávnením
   5/ Zakladanie technologických firiem v rámci technologických centier a vedeckých parkov za účelom zavádzania progresívnych technológií
   6/ Spracovávanie regionálnych projektov zvy- šovania zamestnanosti
   Spoločnosť bude vykonávať predmet činnosti pre fyzické i právnické osoby ČSFR a zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Výroba:
   výroba a dodávky laserových pracovísk
   výroba prototypov a funkčných vzorov
   výroba súčiastok na objednávku
   2/ Software a hardware:
   vývoj, predaj a servis softwaoarových a hordwarových systémov
   3/ Inžiniersko-vývojové služby:
   vypracovanie rozborových, prognostických programových a expertných štúdií
   vývoj nových progresívnych technológií
   technologické projektovanie
   dodávateľská a servisná služba technologických a výrobných a informačno - ria- diacich systémov
   4/ Poradenské, sprostredkovateľské, obchodné, znalecké a rekvalifikačno-školiace služby:
   konzultácie vzťahujúce sa na predmet podnikania
   sprostredkovateľská činnosť /pre útvary TC, medzi organizáciami v ČSFR a zahra- ničí/
   výkon obchodnej činnosti súvisiacej s predmetom podnikania
   výkon znaleckých činností v zmysle zákona číslo 36/1967 Zb.
   rekvalifikácia a školenie v súlade s poverením a oprávnením
   5/ Zakladanie technologických firiem v rámci technologických centier a vedeckých parkov za účelom zavádzania progresívnych technológií
   6/ Spracovávanie regionálnych projektov zvy- šovania zamestnanosti
   Spoločnosť bude vykonávať predmet činnosti pre fyzické i právnické osoby ČSFR a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Job Creation Betriebsansiedlungen, spol. s r.o. Am Kanal 27 Viedeň 1110 Rakúska republika
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia