Vytvořte fakturu

ELHYCO ELHYCO GmbH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELHYCO ELHYCO GmbH
IČO 17332419
TIN 2020299127
DIČ SK2020299127
Datum vytvoření 25 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELHYCO ELHYCO GmbH
Tabakova 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 899 €
Zisk 4 939 €
Kapitál 145 980 €
Vlastní kapitál 99 642 €
Kontaktní informace
Email elhyco@elhyco.sk
Telefon(y) 0252922250, 0252961040, 0252922251
Fax(y) 0252961044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,402
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 145,825
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,624
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 157,402
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,581
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,294
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,251
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,133
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 59,964
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,939
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,821
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,787
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,285
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,733
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,059
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,975
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 283,899
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 282,616
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 277,454
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,235
C. Služby (účtová skupina 51) 90,714
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 175,090
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 964
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 775
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,676
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,445
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 184,667
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 19
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 17
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 505
M. Úrokové náklady (562) 59
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -486
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,959
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,020
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,939
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332419 TIN: 2020299127 DIČ: SK2020299127
 • Sídlo: ELHYCO ELHYCO GmbH, Tabakova 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 08.04.1998
  Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava 08.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vojtech Tóth 1 859 € (20%) Furdekova 14 Bratislava
  Ing. Peter Sadiv 1 859 € (20%) Tabaková 1 Bratislava
  Nay+Partner AG 5 577 € (60%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   Nay+Partner AG Untere Plessurstrasse 52 Chur 7000 Švajčiarsko
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   15.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   14.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   16.11.1998Nové sidlo:
   Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   15.11.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   11.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   02.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektovo - inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebná zvláštna licencia, respektíve koncesia
   Noví spoločníci:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   01.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom)
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia