Vytvořte fakturu

NICE International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název NICE International
Stav Zničeno
IČO 17332524
TIN 2020845519
Datum vytvoření 29 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NICE International
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Zisk -1 142 €
Kapitál 1 004 €
Vlastní kapitál 852 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252921319
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,806
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 247
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,806
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,710
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,788
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,142
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,096
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,096
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 564
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 482
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 662
C. Služby (účtová skupina 51) 662
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -662
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -662
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -662
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,142
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • IČO :17332524 TIN: 2020845519
 • Sídlo: NICE International, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Říjen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.2016Zrušené obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   29.12.2012Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   15.12.2011Nové obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   29.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným