Vytvořte fakturu

INBRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INBRA
IČO 17332907
TIN 2020318476
DIČ SK2020318476
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INBRA
Panenská 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 615 771 €
Zisk 462 €
Kapitál 157 853 €
Vlastní kapitál 70 520 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420340, +421243630651
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,597
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,995
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,995
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,232
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,654
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91,589
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,948
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,948
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,982
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,599
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,599
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,281
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,281
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 462
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,615
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,615
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 274
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,615,771
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,615,771
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,582,129
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,642
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,275
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,581,361
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,757
D. Služby (účtová skupina 51) 18,474
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 294
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,764
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,764
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,625
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,496
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,463
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 462
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332907 TIN: 2020318476 DIČ: SK2020318476
 • Sídlo: INBRA, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08 28.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oldrich Holba 6 640 € (100%) Palisády 1 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.02.2013Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2013Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   22.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   21.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.10.1998Nové sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingu
   prieskum trhu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   27.10.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1993Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   INBRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia