Vytvořte fakturu

J. L. S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J. L. S.
IČO 17332915
TIN 2020318498
DIČ SK2020318498
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J. L. S.
Astrová 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 194 719 €
Zisk 37 531 €
Kapitál 237 386 €
Vlastní kapitál -206 124 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,408
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,551
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 130,279
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,958
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,314
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 217,959
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -168,593
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 331,940
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 331,940
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,215
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -573,473
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 37,531
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 386,552
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 163
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 382,116
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,377
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,156
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,926
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 349,657
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,273
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 194,719
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 194,715
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 156,424
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 445
C. Služby (účtová skupina 51) 28,353
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,015
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 44,132
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 29,862
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,617
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,295
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 165,917
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 360
X. Úrokové výnosy (662) 360
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 95
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 265
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,560
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,029
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 37,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17332915 TIN: 2020318498 DIČ: SK2020318498
 • Sídlo: J. L. S., Astrová 3, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02 30.10.1991
  RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07 30.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Justín Svitek 165 970 € (50%) Chrobákova 8 Bratislava 841 02
  RNDr. Ľubomír Svitek 165 970 € (50%) Vápencová 9 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   29.06.2005Nové predmety činnosti:
   výroba výherných hracích automatov
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   nákup, predaj a prenájom zábavných nevýherných automatov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.10.1991
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   09.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou elektronickomechanických ruliet podľa ustanovenia § 2 písm. j/ zákona o lotériach
   19.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   18.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   18.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   17.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   15.12.1999Nové sidlo:
   Astrová 3 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   14.12.1999Zrušené sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.06.1992Noví spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   09.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   J. L. S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a zahraničnoobchodná činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj a výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výherných automatov, konzultačná činnosť, vývoj, výroba elektronických zariadení a programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia