Vytvořte fakturu

aPARtment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Obchodní název aPARtment
IČO 17332982
TIN 2020351773
DIČ SK2020351773
Datum vytvoření 20 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo aPARtment
Gessayova 10
85103
Bratislava
Financial information
Zisk -2 179 €
Kapitál 3 399 €
Vlastní kapitál -254 655 €
Kontaktní informace
Email apartment@stonline.sk
Telefon(y) 0905244517, 0918767604, 0255574430
Mobile(y) 0905244517
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,299
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,290
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,131
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,086
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,086
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,299
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -256,833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -261,957
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,809
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -267,766
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,179
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 260,132
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 259,762
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 61
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 258,741
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 330
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,219
D. Služby (účtová skupina 51) 1,219
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,219
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,219
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,179
Date of updating data: 14.03.2016
Date of updating data: 14.03.2016
 • IČO :17332982 TIN: 2020351773 DIČ: SK2020351773
 • Sídlo: aPARtment, Gessayova 10, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Paroulek Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03 21.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Paroulek 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2016Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Paroulek Gessayova 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
   04.04.2006Nové sidlo:
   Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   21.10.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Paroulek Gessayová 10 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   návrh a zariaďovanie interiérov
   organizačný a ekonomický poradca
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   aPARtment spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným