Vytvořte fakturu

aPARtment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název aPARtment
IČO 17332982
TIN 2020351773
DIČ SK2020351773
Datum vytvoření 20 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo aPARtment
Gessayova 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 650 €
Zisk -417 €
Kapitál 3 399 €
Vlastní kapitál -254 655 €
Kontaktní informace
Email apartment@stonline.sk
Telefon(y) 0905244517, 0918767604, 0255574430
Mobile(y) 0905244517
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,209
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,161
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,102
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,092
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 48
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,209
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,250
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -264,136
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,809
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -269,945
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -417
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,459
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 258,419
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 448
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 448
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 257,011
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,650
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,650
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,650
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,106
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,717
D. Služby (účtová skupina 51) 1,262
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,041
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -332
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,418
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 544
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,671
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 543
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -417
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016