Vytvořte fakturu

GRIF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRIF
IČO 17333296
TIN 2020351839
DIČ SK2020351839
Datum vytvoření 13 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRIF
Panónska cesta 21
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 575 229 €
Zisk -81 895 €
Kapitál 3 672 408 €
Vlastní kapitál 213 015 €
Kontaktní informace
Email office@grif-grif.sk
Telefon(y) 0268201411, 0903139299, 0905602382, 0905934888, 0907754442, 0263834087, 0268201423
Mobile(y) 0905602382, 0905934888
Fax(y) 0263823174
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,562,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,198,680
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,207
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,207
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,191,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 595,366
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 753,424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,683
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 805,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,349,966
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,127,470
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,072
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,122,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 191,754
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,708
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,708
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 85,002
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,742
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,706
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,981
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,397
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,120
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 225,719
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 225,720
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,572
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,572
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -35,276
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 391,468
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -426,744
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,895
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,424,988
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 56,221
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,258
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,092
12. Odložený daňový závazek (481A) 31,871
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 14,460
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,959,038
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,442,561
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,442,561
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 84,995
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 46,271
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 354,228
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,820
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 62,826
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 62,826
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 332,443
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,519
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 6,519
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,529,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,575,229
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,368,446
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,160,636
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,997
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,612,189
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,150,712
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 637,244
D. Služby (účtová skupina 51) 185,116
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 490,855
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 363,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 124,890
4. Sociální náklady (527, 528) 2,585
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,113
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,743
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,743
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,816
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,543
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,047
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,960
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 556,010
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,475
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,735
2. Ostatní náklady (562A) 28,735
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,719
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,435
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,460
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,580
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -81,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17333296 TIN: 2020351839 DIČ: SK2020351839
 • Sídlo: GRIF, Panónska cesta 21, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 13.11.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Jajcay 225 720 € (100%) Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.2013Nové obchodné meno:
   GRIF, spol. s r. o.
   07.10.2013Zrušené obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   13.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   24.03.2006Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.11.1991
   23.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   04.12.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 21 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   03.12.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   18.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   autoelektrikárske práce
   oprava a nabíjanie autobatérií
   lakovačské práce
   oprava a vyvažovanie pneumatík
   zváračské práce
   umývanie vozidiel
   odťahovacia služba
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   28.03.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   27.03.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autodoplnkov
   sprostredkovanie obchodu
   opravy motorových vozidiel
   čistenie vozidiel
   montáž autodoplnkov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo pre motoristov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia