Vytvořte fakturu

GREXA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název GREXA
IČO 17333318
TIN 2020321358
DIČ SK2020321358
Datum vytvoření 29 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREXA
Hraničná 65
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 304 686 €
Zisk -28 903 €
Kapitál 1 397 680 €
Vlastní kapitál 463 691 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903451241
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,303,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,460,616
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,460,616
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 327,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 587,122
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 111,384
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,381,040
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 53,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 842,541
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 105,580
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105,580
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 355,366
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,729
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,729
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 237,212
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,425
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 381,595
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 935
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 380,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,303,157
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 770,450
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 792,051
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 949,657
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -157,606
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,903
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,532,707
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 395,194
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 407,622
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,622
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -20,390
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,118
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,567,998
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 569,442
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 295,849
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 304,686
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 221,151
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,697
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,838
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,687
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 196,014
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,284
D. Služby (účtová skupina 51) 8,630
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,242
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,461
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,959
4. Sociální náklady (527, 528) 822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,773
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,152
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,152
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 885
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,999
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,920
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,920
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) -1,455
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) -1,455
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -465
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,022
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 73,784
2. Ostatní náklady (562A) 73,784
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,942
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,903
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017