Vytvořte fakturu

SWECK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SWECK
IČO 17333423
TIN 2020295717
DIČ SK2020295717
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SWECK
Karpatská 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 360 €
Zisk 9 474 €
Kapitál 58 361 €
Vlastní kapitál 35 925 €
Kontaktní informace
Email gasparovichova@sweckgroup.sk
webové stránky http://www.sweckgroup.com
Telefon(y) +421254413056, +421254413072
Fax(y) 0254413056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,386
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,883
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 388
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,386
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,602
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,489
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,474
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,784
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,003
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,269
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,588
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,239
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,156
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,286
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,512
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 148,360
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 148,263
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 133,339
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,261
C. Služby (účtová skupina 51) 38,408
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 72,657
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 575
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,438
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,021
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,594
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,365
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 69
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,296
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,362
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,659
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,185
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17333423 TIN: 2020295717 DIČ: SK2020295717
 • Sídlo: SWECK, Karpatská 18, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Peter Švec, CSc. 369 Kozárovce 24.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Peter Švec, CSc. 6 639 € (100%) 369 Kozárovce
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.10.2013Nové predmety činnosti:
   mimoškolská vzdelávacia činnosť
   28.01.2011Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   27.01.2011Zrušené sidlo:
   nábr. arm. gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   02.03.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   26.06.2004Nové predmety činnosti:
   školenie v oblasti podnikateľských aktivít
   činnosť organizačných poradcov
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce Vznik funkcie: 24.05.1993
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   08.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   26.04.1996Nové sidlo:
   nábr. arm. gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   25.04.1996Zrušené sidlo:
   Lipová 3 Bratislava 811 02
   18.04.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   RNDr. Jozef Trnovec , CSc. Hrnčiarska 8 Modra
   Ing. Peter Volný Rovniakova 24 Bratislava
   26.01.1993Nové sidlo:
   Lipová 3 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, reprodukčnej a kancelárskej elektroniky aj na báze laseru
   poskytovanie softwaru
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Noví spoločníci:
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   RNDr. Jozef Trnovec , CSc. Hrnčiarska 8 Modra
   Ing. Peter Volný Rovniakova 24 Bratislava
   25.01.1993Zrušené sidlo:
   Lipová 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a montáž výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebnej elektroniky a programového vybavenia
   nákup, sprostredkovanie a predaj priemyselných práv výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky a telekomunikačných zariadení
   obchodná, odbytová a zásobovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kancelárskej techniky
   výroba, nákup a predaj zariadení na báze laserov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa zákona.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švec 369 Kozárovce
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   SWECK, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lipová 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebnej elektroniky a programového vybavenia
   nákup, sprostredkovanie a predaj priemyselných práv výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky a telekomunikačných zariadení
   obchodná, odbytová a zásobovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kancelárskej techniky
   výroba, nákup a predaj zariadení na báze laserov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa zákona.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec 369 Kozárovce
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia