Vytvořte fakturu

Compeko CS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Compeko CS
IČO 17333458
TIN 2020325417
DIČ SK2020325417
Datum vytvoření 13 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Compeko CS
Rešetkova 9
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 974 €
Zisk -18 493 €
Kapitál 152 413 €
Vlastní kapitál -215 723 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243630776, 0244461707, 0905646327
Mobile(y) 0905646327
Fax(y) 0243630778
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 121,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 121,486
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 261
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,056
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,334
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,604
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,542
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -234,216
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -220,723
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,493
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 365,758
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 362,629
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,129
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 492
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,542
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,040
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 23,974
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,941
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,215
C. Služby (účtová skupina 51) 5,233
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,841
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,116
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,592
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,116
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,159
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,498
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 616
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 616
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -616
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,775
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,718
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17333458 TIN: 2020325417 DIČ: SK2020325417
 • Sídlo: Compeko CS, Rešetkova 9, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 11.01.2000
  Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 01.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Miloslav Dekánek 1 000 € (20%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  Jana Dekánková 4 000 € (80%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2014Noví spoločníci:
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.2014
   10.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   26.02.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.10.2007Nové obchodné meno:
   Compeko CS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   12.10.2007Zrušené obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   29.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Rešetkova 9 Bratislava 831 03
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   11.01.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1993Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   10.11.1993Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   17.11.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   16.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba, kúpa a predaj software
   kúpa a predaj výrobkov
   montážna, poradenská a školiaca činnosť
   služby súvisiace s dodávkou hardware a software
   sprostredkovacia a obstarávacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia