Vytvořte fakturu

PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
IČO 17333504
TIN 2020845640
DIČ SK2020845640
Datum vytvoření 09 Říjen 1991
Company category Družstvo
Sídlo PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 401 €
Zisk 1 664 €
Kapitál 24 795 €
Vlastní kapitál -16 737 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253416361, +421244459190
Mobile(y) +421903763017, +421903776678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,733
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,681
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,303
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,537
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,733
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,652
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,040
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,016
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,664
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,385
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,714
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,648
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 21,517
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,352
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,401
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,401
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,586
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 968
C. Služby (účtová skupina 51) 4,076
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,315
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,029
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,815
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,357
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 671
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 670
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -671
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,144
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17333504 TIN: 2020845640 DIČ: SK2020845640
 • Sídlo: PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP, Mliekarenská 8, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Peter Gabriška predseda 332 Reca 925 26 01.05.2003
  Lenka Gabrišková podpredseda 332 Reca 925 26 11.11.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2010Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Gabriška - predseda družstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 01.05.2003
   Lenka Gabrišková - podpredseda predstavenstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 11.11.2009
   21.06.2010Zrušené sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   12.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   11.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava
   19.08.1994Nové sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   18.08.1994Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   17.03.1993Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nové predmety činnosti:
   výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblasti BOZP
   poradenská činnosť k riešeniu technických a organizačných otázok BOZP
   vydavateľská činnosť neperiodickej tlače
   posudzovanie stavu objektov, strojov a zariadení z hľadiska BOZP a vydávanie odborných stanovísk, s výnimkou vydávania posudkov v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch
   meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava