Vytvořte fakturu

IF - 2000 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IF - 2000
IČO 17333539
TIN 2020318553
DIČ SK2020318553
Datum vytvoření 22 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IF - 2000
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 933 233 €
Zisk 7 070 €
Kapitál 830 605 €
Vlastní kapitál 160 213 €
Kontaktní informace
Email metalit@micronet.sk
Telefon(y) 0253416014
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 850,904
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 202,096
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 202,096
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 181,951
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,145
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 643,198
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 23,115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,115
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 156,354
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,237
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,578
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,539
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 463,729
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,042
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 403,687
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,610
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 625
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 850,904
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,282
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,298
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 101,275
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,070
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 730,622
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 538
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 538
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 728,394
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 720,961
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 720,961
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,047
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,262
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,124
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,690
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 893,521
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 933,233
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 893,521
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 39,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 379
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 918,079
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 180,494
D. Služby (účtová skupina 51) 603,419
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,243
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,134
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,645
4. Sociální náklady (527, 528) 1,464
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 322
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,665
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,665
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,667
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,321
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,948
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,154
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,608
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,087
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,077
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,056
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,098
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,028
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,028
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,070
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17333539 TIN: 2020318553 DIČ: SK2020318553
 • Sídlo: IF - 2000, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika 19.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Evžen Hečko 3 320 € (50%) Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
  Ing. arch. Natália Horváthová 3 320 € (50%) Grösslingova 49 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.06.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.01.1999
   11.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   10.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   09.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   19.01.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   29.04.1994Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   28.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   11.03.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IF - 2000 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia