Vytvořte fakturu

LECOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název LECOM
IČO 17333598
TIN 2020335196
DIČ SK2020335196
Datum vytvoření 27 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LECOM
Pri Starej prachárni 18
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 257 €
Kapitál 16 644 €
Vlastní kapitál 11 706 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243421864
Mobile(y) +421903700572, +421903700291
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,012
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,012
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,012
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,589
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,977
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,217
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,601
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,072
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,039
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,393
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,529
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 205
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,324
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,050
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 499
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,722
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,257
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,793
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,767
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,191
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,946
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,116
C. Služby (účtová skupina 51) 10,534
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,175
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,482
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 816
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,066
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,964
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 122
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 122
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 396
M. Úrokové náklady (562) 97
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 299
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -274
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,792
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,399
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 8,393
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016