Vytvořte fakturu

ZOTT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název ZOTT
IČO 17333628
TIN 2020302361
DIČ SK2020302361
Datum vytvoření 07 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOTT
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 399 571 €
Zisk 290 411 €
Kapitál 2 357 489 €
Vlastní kapitál 1 507 848 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903718042, +421903991845, +421903991846, +421903991847, +421903991848
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,674,072
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,462
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 698
2. Software (013) - /073, 091A/ 698
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,764
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,764
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,616,783
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 328,969
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,683
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 315,286
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 69,468
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 69,468
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,290,601
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,279,525
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,279,525
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,076
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 927,745
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 923,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,827
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 194
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,633
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,674,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,041,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,743,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,743,534
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 290,411
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,824
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 44,903
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 34,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,866
12. Odložený daňový závazek (481A) 37
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,324
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,324
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 340,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 134,291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,291
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,058
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,063
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 158,377
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 240,808
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,994
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 235,814
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,369,018
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,399,571
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,002,831
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 366,187
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,553
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,015,640
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,522,111
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,332
D. Služby (účtová skupina 51) 2,723,705
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 565,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 456,194
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 102,294
4. Sociální náklady (527, 528) 7,382
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 995
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,155
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,155
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 51,825
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 383,931
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 996,870
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 250
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 250
XII. Kurzové zisky (663) 575
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,865
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,858
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,007
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,040
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 378,891
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 88,480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 151,418
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -62,938
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 290,411
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016
 • IČO :17333628 TIN: 2020302361 DIČ: SK2020302361
 • Sídlo: ZOTT, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN 01.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zott Holding GmbH 5 643 € (85%) Mertingen 866 90 SRN
  ZOTT SE & Co.KG 996 € (15%) Mertingen 866 90 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2016Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   01.08.2015Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   24.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Andre Jean Claude Hardy Rue de la Trinite 11 Laval 530 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 09.03.2015
   16.10.2012Noví spoločníci:
   ZOTT SE & Co.KG Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   12.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN Vznik funkcie: 01.12.2006
   09.01.2007Noví spoločníci:
   Zott Holding GmbH Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   ZOTT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, baleného trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   prieskum trhu
   07.11.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným