Vytvořte fakturu

ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
IČO 17333920
TIN 2020335504
DIČ SK2020335504
Datum vytvoření 22 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
Račianska 109/a
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 077 589 €
Zisk 239 398 €
Kapitál 414 417 €
Vlastní kapitál 178 357 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244250609, 0244255984, 0244461369, 0903458598
Mobile(y) 0903458598
Fax(y) 0244255984
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 661,809
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,002
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,002
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,002
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 478,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 222,612
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 222,497
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,053
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,754
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,754
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,299
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 249,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,182
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 247,980
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121,980
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 121,980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 661,809
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 266,274
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,045
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 64,147
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,398
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 395,535
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,671
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 377,470
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 150,300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,300
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,420
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,267
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,829
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,420
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,234
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 394
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 394
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,077,589
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,077,589
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 388,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 689,256
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 767,141
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 323,308
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,009
D. Služby (účtová skupina 51) 247,275
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 129,018
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,741
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,255
4. Sociální náklady (527, 528) 3,022
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 673
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,652
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,652
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,206
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 310,448
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,997
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,726
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,253
2. Ostatní náklady (562A) 2,253
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 473
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,709
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 307,739
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 68,341
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,341
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,398
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • IČO :17333920 TIN: 2020335504 DIČ: SK2020335504
 • Sídlo: ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/, Račianska 109/a, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03 01.10.2010
  Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob 900 26 24.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bohumil Janušek 3 320 € (50%) Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
  Miroslav Demitrovič 3 320 € (50%) Slovenský Grob
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Informačná-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektorinštalácie.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž, opravy a údržba elektroinštalácií v zmysle oprávnenia.
   Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu.
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   13.05.1992Nové sidlo:
   Račianska 109/a Bratislava 831 02
   12.05.1992Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným ELEKTROSPOL spol. s r. o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia